Nyelvészeti gyűjtésem

Medgyesi nyelvjárási jellemzők összevetve az általános köznyelvvel

Egyedi szavak

Eltérő jelentésű szavak

Szinoníma

Kiejtési különbség